Dotek nesmírného klidu ve Zlíně
Několik koncertů meditační hudby jsem již zažil, ale tento byl pro mne přece jen výjimečný. Skupinu Ananda totiž tvoří kluci, byť může název být zavádějící. Jsou z britských ostrovů a jejich zkušenosti s meditací jsou protkány do hudby takovým způsobem, že celý koncert je vlastně jednou velkou meditací. Největší hloubku u mne vyvolávaly pasáže houslí, které celkovou kompozici písní povznesly do nebes. Jak jsem se poté dozvěděl, hráč na housle jedenáctkrát… ano, jedenáctkrát přeplaval kanál La Manche. Co mi z tohoto zážitku plyne? Hudba, sport a meditace. Tři věci, které společně dávají lidské duši prostor na opravdový růst do blaženosti, což v překladu znamená právě slovo Ananda.
Koncert byl další den doplněn o přednášku, kterou vedl Devashishu. Již z dálky jsou jeho modré oči zářivé jako maják na pobřeží. Jeho celkový vjem vyvolává v člověku otázku, zda ta osoba vůbec dýchá, zda si něco myslí apod. Jeho úsměv je tak silný, že i zarytému „negátorovi“ v nejhorší den na světě vykouzlí na tváři půlměsíc… S takovým arzenálem přistoupil před dav lidí sedících na židlích a začal mluvit. V jeho slovech byla slyšet vlastní zkušenost a vědomí, že to co říká, sám žije a co víc, že tím sám je. Nejvíce se mě dotklo, když obecenstvo vyzval k tomu, aby ne v okolním světě nebo jiných lidech, ale v sobě samých našli sílu, mír a radost.
Zážitky z koncertu i přednášky se ve mě příjemně spojili a dali mi inspiraci k další práci na sobě samém. Snad podobné pocity stíhají i ostatní účastníky.

Děkuji za tyto zážitky,
Vítek

ananda-zlin