Sri Chinmoy

 

Sri Chinmoy věřil, že mír a radost, které nám meditace pomáhá vynést do popředí, jsou rodným právem každého člověka. Od svého příjezdu do New Yorku z Indie roku 1964 do svého úmrtí v říjnu 2007 nabízel pradávné umění meditace lidem po celém světě prostřednictvím svých přednášek, koncertů, výtvarného umění, sportovních aktivit a veřejných meditací.

Integrální životní filozofie Sri Chinmoye zahrnuje spojení vnitřního hledání harmonie a míru pomocí meditace s aktivním a dynamickým přístupem ke každodennímu životu. Duchovní praxe podle něj neznamená odloučení od světa, ale naopak jeho přijetí a prohloubení o vnitřní duchovní rozměr. Pevně věřil, že vnitřní síla a širší potenciál, který meditace přináší, mohou být využité ve všech oblastech lidského života, od sportu po uměleckou tvořivost, a sám strávil většinu svého života demonstrováním těchto skrytých možností prostřednictvím své intenzivní tvořivosti v oblasti poezie, výtvarného umění, hudby a atletiky.

Dílo a odkaz Sri Chinmoye dnes zastupuje Sri Chinmoy Centrum, společenství meditačních center ve 40 zemích světa. Sri Chinmoy nezaložil žádné náboženství nebo církev, snažil se pouze inspirovat lidi k pozitivní změně životní stylu, k jeho prohloubení o vnitřní rozměr a využití vnitřní síly k aktivnímu a vyrovnanému přístupu ke každodenním starostem a radostem.