Začínáme meditovat

Je-li pro vás koncentrace a meditace něco docela nového, otvírá se před vámi dobrodružství objevování nepřeberného bohatství vnitřního světa. Meditace je cesta do našeho nitra, na kterou se vydáváme díky své aspiraci, vnitřnímu pláči po štěstí, lásce a pravdě. Jakmile začneme objevovat krásu tiché mysli a širokého, mírem naplněného srdce, uvědomíme si, že toto vnitřní putování nikdy nekončí – nejen každý den, ale i každá chvilka ztišení nebo meditace nám bude přinášet, kapku po kapce, více a více radosti, naplnění a poznání. Meditace tak začne velmi brzy obohacovat náš každodenní život, a nakonec nás může dovést až k uvědomění si naší nejhlubší podstaty, té zářivé, vše­prostupující a všepřesahující skutečnosti, které dle svého vnímání říkáme Bůh, Nejvyšší, Pravda či Láska.

Aby meditace mohla obohatit váš život, je potřeba ji cvičit pravidelně každý den. Doporučujeme vybrat si z předkládaných cvičení jedno nebo dvě, která vás osloví, a ta pravidelně cvičit několik týdnů či měsíců. Teprve tehdy vám přinesou největší užitek.

Slovy Sri Chinmoye…

Zpočátku byste neměli na meditaci ani myslet. Zkuste si jen stanovit určitou denní dobu, kdy se budete snažit být klidní a tiší, a ciťte, že těchto pět minut patří vaší vnitřní bytosti a nikomu jinému. Pravidelnost je velice důležitá. To, co potřebujete, je pravidelné cvičení v pravidelnou dobu.

Je lepší meditovat dobře jednou denně, ráno, než sedávat pětkrát nebo šestkrát denně se zavřenýma očima a mít jen příjemné myšlenky, honící se vaší hlavou. Pokaždé, když meditujete, musíte cítit, že přinášíte do popředí světlo své duše. Jen tehdy má vaše meditace smysl. Pokud cítíte, že dokážete oduševněle meditovat jen jednou, časně zrána, to stačí. Musíte se dívat na svou skutečnou schopnost, upřímnost, ochotu a radost. Máte-li inspiraci, znamená to, že jste dostali souhlas od Boha, Nejvyššího, a poběžíte velice ­rychle. Někteří lidé meditují v době polední nebo ­odpolední přestávky. To je výborné. Ale prosím, meditujte také ráno, měla by to být první věc, kterou uděláte. Začnete-li ráno tou správnou věcí, budete inspirováni po celý den.

Přejeme vám, ať je vaše objevná cesta bohatá, zářivá a vždy naplňující!

Meditační cvičení

Tip pro každého jak zhubnout

Každý den můžete meditovat na to, abyste zhubli. Jakmile začnete meditovat, musíte se považovat za pírko. Můžete si před sebe dát pírko a cítit, že jste tímto pírkem.

Pokud bude vaše koncentrovaná síla vůle zaměřená na pírko a sjednotíte se s vědomím pírka, dokážete hubnout bez ohledu na to, co jíte. Vaším cílem není být lehcí jako pírko – ani náhodou! Pírko je jen symbolem lehkosti. Když se vám podaří mít v mysli neměnnou představu, že jste lehcí, mysl automaticky vyvine tlak na fyzické.

Představivost je velice mocná síla. Dokáže vám pomoci.

Cvičení pro překonání bolesti

Pro vyléčení bolesti byste se měli snažit vzývat světlo. Bolest je koneckonců určitý druh temnoty uvnitř nás. Bolest zmizí nebo je přeměněna na radost, když v ní začne působit vnitřní světlo nebo světlo shůry.

Pokročilí hledající mohou ve skutečnosti cítit radost v bolesti samotné. K tomu musí být ale člověk velice pokročilý. Ve vašem případě byste se během modlitby nebo meditace měli snažit přinést shůry světlo a cítit, že bolest je temnota uvnitř vás.

Když dolů snesete světlo, bolest bude buď osvícena a přeměněna, nebo z vašeho systému zmizí.

Překonání slabých stránek

Před spaním si na kousek papíru napište všechny své slabosti. Pak je nemilosrdně přeškrtněte.
Pokud žárlíte, napište na papír „žárlivost“. Potom si zapište všechny své další nebožské vlastnosti. Pak je nanejvýš nelítostně přeškrtněte. Tímto způsobem tyto nebožské síly psychologicky a také intuitivně oslabíte. Ať si mysl uvědomí, že tohle jsou vaši nepřátelé.
Jedná se o okultní způsob, který ale může provádět každý.

Mantra pro fyzické zdraví

Pokud jste fyzicky slabí, pokud máte nedostatečnou fyzickou konstituci, můžete upřímně a oduševněle opakovat:

Tejohasi tejomayi dhehi
Viryamasi viryam mayi dhehi
Valam masi valam mayi dhehi

Do týdne uvidíte ve svém zdravotním stavu změnu k lepšímu. Slova této pradávné sanksrtské mantry znamenají:

Modlím se pro dynamickou energii,
modlím se pro dynamickou energičnost,
modlím se pro nezdolnou fyzickou sílu.

Posilte své dobré myšlenky

V každém okamžiku nás napadají špatné myšlenky nebo nás inspirují dobré myšlenky. Každá myšlenka může v našem životě působit jako atomová bomba. Když nás napadne špatná myšlenka, budeme se ji snažit odhodit. Pokud nás napadne dobrá myšlenka, pokusíme se ji rozšířit a zvětšit. Když k nám brzy ráno při meditaci přijde jedna dobrá myšlenka, zvětšeme ji. Může to být myšlenka božské Lásky – ne lidské, emocionální lásky, ale božské, univerzální Lásky: „Miluji Boha, miluji celé Boží Stvoření.“

 

Dýchání - nit před nosem

Správné dýchání je při meditaci velice důležité. Když usedáte k meditaci, snažte se dýchat tak pomalu a tiše, jak je to jen možné, takže kdyby vám někdo dal k nosu tenkou nit, ani by se nepohnula. Vydechovat se pak pokuste dokonce ještě pomaleji, než jste se nadechovali. Je-li to možné, udělejte mezi koncem výdechu a začátkem nádechu krátkou přestávku. Pokud to dokážete, na několik vteřin zadržte dech. Ale je-li to obtížné, nedělejte to. Nikdy během meditace nedělejte nic, co by pro vás bylo fyzicky nepohodlné.

Dýchání - kosmická energie

Představte si, že nevdechujete vzduch, ale kosmickou energii. Ciťte, jak do vás s každým dechem vstupuje ohromná energie, kterou využijete na pročištění svého těla, vitálna, mysli a srdce. Ciťte, že ve vaší bytosti není jediného místa, které by nebylo zaplaveno proudem kosmické energie. Proudí uvnitř vás jako řeka, omývá a očišťuje celou vaši bytost. Při výdechu potom ciťte, že ze sebe vydechujete všechno smetí – všechny své nebožské myšlenky, temné představy a nečisté činy. Ciťte, že vydechujete vše, co uvnitř svého systému nazýváte nebožským, co nechcete považovat za své.

Soustřeďte se jen na srdce

Tak jako se můžete soustředit na špičku prstu, na svíčku nebo na jakýkoli jiný fyzický předmět, můžete se soustředit i na své srdce. Můžete zavřít oči anebo se dívat na zeď, ale po celou dobu myslete na své srdce jako na blízkého přítele. Když se toto „myšlení“ stane nejintenzivnějším, až pohltí celou vaši pozornost, ­tehdy jste se dostali za běžné myšlení a vstoupili jste do koncentrace. Fyzicky se na své duchovní srdce nemůžete podívat, ale můžete na něj zaměřit veškerou svou pozornost. Síla vaší koncentrace pak postupně vstoupí do srdce a úplně vás vyvede z království mysli.

Meditace na nesmírnost oblohy

Mějte oči napůl otevřené a představte si rozlehlou oblohu. Zpočátku se snažte cítit, že obloha je před vámi, později zkuste cítit, že jste rozlehlí jako ­obloha, nebo dokonce jste rozlehlou oblohou samou. Po několika minutách prosím zavřete oči a pokuste se vidět a cítit tuto oblohu ve svém srdci. Ciťte prosím, že jste univerzálním srdcem a uvnitř vás je obloha, na kterou jste právě meditovali a se kterou jste se ztotožnili. Vaše duchovní srdce je nekonečně rozlehlejší než obloha, snadno proto oblohu dokážete obsáhnout ve svém nitru.

 

Jak přestat kritizovat druhé

Když máte pocit, že musíte někoho kritizovat, nejdříve třikrát nahlas zopakujte: „Možná má pravdu, možná má pravdu, možná má pravdu.“ Potom potichu třikrát zopakujte: „pravdu, pravdu, pravdu.“ Pak řekněte nahlas: „Na jeho místě bych možná udělal totéž. Na jeho místě bych možná udělal totéž. Na jeho místě bych možná udělal totéž.“ Potom řekněte ­potichu: „Na jeho místě bych udělal totéž. Na jeho místě bych udělal totéž. Na jeho místě bych udělal totéž.“

V tuto chvíli už zlost ztratila veškerý svůj hlad, který po vás měla, a nebude mít zájem vás pozřít. Opustí vás a půjde jinam klepat na dveře někoho jiného.

Jak můžeme překonat zlost

Během meditace se snažte snést shůry mír, vznešený a pevný. Vaším nepřítelem je zlost. Nepřítelem zlosti je mír. Zlost otevřeně nenávidí mír. Když budete oduševněle vzývat mír, zlost vás bude nemilosrdně nenávidět a nikdy do vás nevstoupí, do vašeho života, vědomě nebo nevědomě.

Ještě jedna věc: než budete vzývat mír, desetkrát odevzdejte svůj životní dech Vůli Nejvyššího. Vaše odevzdání je vaše ochrana. Zlost rovná se nebezpečí. Nezahrávejte si s nebezpečím – neustále si hrajte s odevzdáním své duše, odevzdáním svého srdce, odevzdáním své mysli a odevzdáním svého těla.

Jak můžeme překonat nervozitu

Když jste nervózní, okamžitě řekněte: „Mé jméno je jistota, můj život se jmenuje jistota. Jsem nejen svou jistotou, ale také Boží vševědoucí Jistotou.“

Pak se zhluboka nadechněte a řekněte: „Ach mé srdce, jsem s tebou. Nebuď nervózní. Ach má mysli, jsem s tebou. Nebuď nervózní. Ach mé vitálno, jsem s tebou. Nebuď nervózní. Ach mé tělo, jsem s tebou. Nebuď nervózní.“

Pak se znovu zhluboka nadechněte a řekněte: „Mé tělo je Boží vševědoucí Jistotou. Mé vitálno je Boží všeobjímající Jistotou. Má mysl je Boží všeosvěcující Jistotou. Mé srdce je Boží všenaplňující Jistotou.“