meditativní tóny harfy a čínského erhu

Sri Chinmoy Centrum, Bartošova ul. 40