Meditace a moderní život

Meditace a moderní život

Meditace a moderní život

Na úvodním večeru k meditačnímu kurzu ve Zlíně si mohli zájemci přijít poslechnout Devashishu (Devašišu) Torpyho z Londýna, který se o toto prastaré umění zajímá již přes 30 let.

Českou republiku navštívil již několikrát a během večera vyprávěl i několik svých osobních příběhů z jeho osobního života a postřehů, které mu přineslo cestování po mnoha zemích, jež navštívil při jeho přednáškových cestách.

Představil také základní meditační techniky a doprovodil je hrou na indický nástroj harmonium. Večer veselého i vážného vyprávění a praktických cvičení se tak stal prvním z několikatýdenního kurzu meditace, který je naplánován na listopad a prosinec 2011. Přednášky proběhly anglicky s překladem.

 

“Meditace
“Meditace