Před spaním si na kousek papíru napište všechny své slabosti. Pak je nemilosrdně přeškrtněte.
Pokud žárlíte, napište na papír „žárlivost“. Potom si zapište všechny své další nebožské vlastnosti. Pak je nanejvýš nelítostně přeškrtněte. Tímto způsobem tyto nebožské síly psychologicky a také intuitivně oslabíte. Ať si mysl uvědomí, že tohle jsou vaši nepřátelé.
Jedná se o okultní způsob, který ale může provádět každý.