Mantra pro fyzické zdraví

Mantra pro fyzické zdraví

Pokud jste fyzicky slabí, pokud máte nedostatečnou fyzickou konstituci, můžete upřímně a oduševněle opakovat: Tejohasi tejomayi dhehiViryamasi viryam mayi dhehiValam masi valam mayi dhehi Do týdne uvidíte ve svém zdravotním stavu změnu k lepšímu. Slova této pradávné...
Překonání slabých stránek

Překonání slabých stránek

Před spaním si na kousek papíru napište všechny své slabosti. Pak je nemilosrdně přeškrtněte. Pokud žárlíte, napište na papír „žárlivost“. Potom si zapište všechny své další nebožské vlastnosti. Pak je nanejvýš nelítostně přeškrtněte. Tímto způsobem tyto nebožské síly...